Dalil Dalil Eksistensi Allah SWT.

Share to :

Kewujudan Allah Swt adalah sesuatu yang cukup terang sehingga setengah pihak yang ekstrem berpendapat kewujudan Allah tidak perlu kepada dalil lantaran terlalu jalas. Walau bagaimanapun dalil-dalil yang membuktikan kewujudan Allah ini boleh kita lihat dari berbagai aspek, antaranya dari aspek fitrah, aspek panca indera, dari aspek logik/aqal, dari aspek nash/naql dan juga dari aspek sejarah. Bila kita membicarakan dalil-dalil kewujudan Allah, kita tidak bermaksud perbincangan-perbincangan falsafi yang merumitkan tetapi bagaimana dalil-dalil itu dapat difahami dengan mudah dan menunjangkan keyakinan terhadap Allah Swt.

1.         Dalil Fitrah.

Adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak dirakamkan di dalam Al-Qur’an, bagaimanapun manusia umumnya mengakui kewujudan Allah.

Dalil:

·           Q.7: 172, Allah bertanya: Bukankah Aku Tuhan kamu? Sahutnya: Ya, Kami menjadi saksi.

·           Q.29: 61, Demi kalau engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, niscaya mereka menjawab: Allah.

·           Q.43: 9, Demi jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab: yang menciptakan semuanya adalah (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

·           Q.75: 14-15, Bahkan manusia jadi saksi atas dirinya sendiri meskipun ia menerangkan beberapa keuzuran.

2.         Dalil Indera.

·           Adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai atau disentuhi oleh indera.

Dalil:

·           Q.54: 1, Telah hampir saat kiamat dan bulan pun terbelah.

·           Q.17: 1, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram.

·           Q.8: 9, Sesungguhnya Aku menolong kamu dengan seribu malaikat yang beriringan.

·           Q.3: 125, Ya, jika kamu sabar dan taqwa dan datang orang-orang kafir itu bersegera kepadamu tuhanmu menolongmu dengan lima ribu malaikat.

3.         Dalil Aqli.

Adalah dalil-dalil yang berasaskan akal.

Dalil:

·           Q.41: 53, Nanti akan Kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) Kami di ufuk-ufuk dan pada diri mereka sendiri.

·           Q.27: 88, Engkau lihat gunung-gunung, engkau kira ia tetap padahal ia lari seperti larinya awan.

·           Q.87: 1-4, Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi yang menciptakan semua alam lalu menyempurnakan kejadiannya, dan yang menentukan dan memberi petunjuk dan yang menumbuhkan padang rumput (tanam-tanaman).

4.         Dalil Naqli.

Adalah dalil-dalil yang bersandarkan kepada nash-nash.

Dalil:

·           Q.4: 82, Tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur’an? Sekiranya Al-Qur’an itu dari sisi Allah niscaya mereka mendapati banyak perselisihan di dalamnya.

·           Q.17: 88, Katakanlah, demi jika berhimpun manusia dan jin hendak memperbuat seumpama Al-Qur’an ini, niscaya mereka tidak dapat memperbuat seumpamanya.

·           Q.15: 9, Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur’an dan Kami memeliharanya.

5.         Dalil Sejarah.

Adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi.

Dalil:

·           Q.3: 137, Sesungguhnya telah lalu beberapa peraturan (Allah) sebelum kamu, maka berjalan lah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan agama.

·           Q.7: 176, Demikianlah umpamanya kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami. Sebab itu kisahkanlah kisah itu, mudah-mudahan mereka berfikir.

·           Q.12: 111, Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah (pengajaran) bagi orang-orang yang berakal.

·           Q.11: 120, Setiap riwayat kami kisahkan kepadamu di antara perkhabaran para rasul supaya Kami tenteramkan hatimu dengannya.

6.         Mengagungkan Allah dan Mentauhidkan Allah.

Dari semua dalil-dalil yang dapat dilihat di atas itu adalah berfungsi menguatkan pandangan kita betapa keagungan Allah Swt begitu luar biasa dan menundukkan kita sendiri di hadapan keagungan ini. Langsung mencetuskan tauhidullah yang luar biasa.

Dalil:

·           Q.21: 92, Sesungguhnya ini, ummat kamu (hai mukminin) ummat yang satu dan Aku tuhanmu, sebab itu sembahlah Aku.

 

admin

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign up for our Newsletter